07/03/2008

...


tớ lại bị down rồi. chán nhỉ? cho tớ mượn cái lưng của bạn để tựa nhé! mượn bao lâu cũng được chứ nhỉ?