15/09/2009

[ở] thành phố buổi chiều cơn mưa đuổi nắng


có người vừa trải qua ngày đầu tuần tất tả chạy đi làm dù dậy khá sớm. chờ email, tin vào những lời hứa thành ra bị động. rất bực nhưng không thể cáu. có những lúc, muốn nói những lời chẳng hay ho nhưng rồi phải kiềm lại, có những lúc tức muốn khóc vẫn phải cười. đấy, làm người lớn có sướng đâu. trẻ con có sao nói vậy.

PS: tiêu đề lấy từ bài Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh - Bảo Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét