22/05/2010

thông báo


1. sẽ cắt giảm ăn chơi từ sau chuyến đi Hội An - Đà Nẵng - Huế.

2. dạ dày đau trở lại.

3. nhớ... bạn í.

4. hết thông báo


1 nhận xét: