26/03/2012

nửa đêm...

1. nửa đêm, gặp lại người cũ, nghe chuyện mới cứng, giật mình vì trực giác vẫn còn tốt. không buồn không vui, chỉ buồn cười. còn xem nhau là bạn thì tốt lắm rồi! dù tình bạn hậu tình yêu nhiều lúc cười buồn.

2. nửa đêm, nói chuyện với người dưng, thấy khoảng cách vô tận, nói nôm na là khi hai khối óc, hai trái tim và cả tư duy đặt cạnh nhau nhưng không có điểm chung, nói tóm gọn là tuy gần mà xa.

3. nửa đêm, xem một lượt các thể loại trích đoạn không định xem, chợt hiểu [thiệt ra là biết tỏng rồi], vì sao mình yêu các nhân vật nữ cà chớn, tưng tửng, cứng cỏi và thấy mấy bản cũng trầy vi tróc vảy mới kiếm ra được người chịu nổi mình.

4. nửa đêm, tự nhiên, nhớ bài lai, nhớ một người quen, nhớ cái chạm tay trước khi mỗi đứa mỗi ngả. chết tui rồi!

5. nửa đêm, nghe bài này càng nhớ, rằng... thì... là... mà... cũng vẫn nên thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu. cái gì là của mình sẽ là của mình, có trốn cũng không thoát vậy đừng nhọc công bỏ giày cao gót chạy làm chi cho hỏng dáng. hehe.

1 nhận xét: